Nová 397, ZBRASLAV 664 84

Reference

Lubosed Reference

 

Doba realizace Název zakázky Stručný popis zakázky Objednatel
02/2015 - 01/2016 Likvidace odpadních vod DSO Ligary Provedení splaškové kanalizace vč.zpevněných ploch a komunikací Společnost LIGARY 
04/2015-07/2015 Likvidace odpadních vod DSO Ligary Přeložka vodovodu v obcích Křižanovice,Nížkovice Společnost LIGARY 
02/2016 - 03/2016 NEMOCNICE BRNO PŘÍSTAVBA ONKOLOGICKÉHO CENTRA PDM Úpravy venkovní kanalizace HOCHTIEF a.s. 
02/2016 - 03/2016 NEMOCNICE BRNO PŘÍSTAVBA ONKOLOGICKÉHO CENTRA PDM Přeložka vodovodu HOCHTIEF a.s. 
05/2016-06/2016 FN Brno - Rekonstrukce operačních sálů KPRCH Provedení areálové kanalizace a ZTI HOCHTIEF a.s. 
10/2016-11/2016 Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace Zbraslav - Malinovského Provedení vodovodu PE DN110,kanalizace DN250 Obec Zbraslav 
05/2016 - 11/2016 Prodloužení splaškové kanalizace v obci Heršpice,oprava kanalizační stoky Prodloužení stávající kanalizační stoky,opravy na stávajicích stokách a výústních objektů,zatrubnění potoka,protipovodňová opatření Obec Heršpice 
9/2015-11/2016 D1 úsek Velké Meziříčí - Měřín Rekonstrukce dálnice D1 STRABAG a.s.
5/2018-6/2018 Přechod pro chodce-Zbraslav u Brna Provedení přechodu pro chodce a chodníků Obec Zbraslav 
7/2018-12/2017 Rekonstrukce splaškové kanalizace-Brno, Ul. Králova Rekonstrukce splaškové kanalizace  OHL ŽS, a.s.
02/2017-09/2017 Výstavba hal č. 103-104-Manag Provedení dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu. Zemní práce hal č. 103-104, zpevnění ploch a konstrukce komunikace ZIPP Brno, s.r.o.
04/2017-08/2017 Záchranný archeologický průzkum- Brno, ul. Vojtova Výkopové práce, odvoz zeminy. HOCHTIEF a.s. 
10/2017-12/2017 Kanalizační stoka v obcích Němčany, Hodějice, Křižanovice. Prodloužení kanalizační stoky, provedenní splaškové kanalizace. Společnost LIGARY
01/2017-01/2017 Demolice administrativní budovy-Brno, ul. Řípská Demolice a odvoz sutin. HOCHTIEF a.s. 
03/2018-03/2018 Demolice VDJ.-Brno Preslova ul. Demolice stávajícího vodojemu. Terrmount, a.s.
01/2018-02/2018 Brno-Lesná, ul. Barvy Provedení zpevnění ploch a parkovacích stání. Hrušecká stavební, s.r.o.
03/2018-04/2018 Říčany u Brna, ul. Sportovní Usazení RN. provedení dešťové a splaškové kanalizace včetně násypového tělesa. Hrušecká stavební, s.r.o.
03/2018-04/2018 Hodějice Provedení polních cest a RN. pro vedení. obec Hodějice